Home

“Livet bør leves slik som å bo på et hotell: Når du har sjekker inn oppholder du deg lykkelig på hotellet, og når du sjekker ut reiser du lykkelig derfra. Dette er innstillingen vi bør ha til livet. Du oppnår slik sinnsro ved å kjenne ditt sanne Hjem (det Indre Selv), som du skal reise tilbake til når du må sjekke ut av kroppen. Hvis eieren av huset du leier ber deg om å flytte ut, vil ikke det bekymre deg hvis du eier et annet hus som du kan flytte inn i. Kroppen vår er som et leid hus. Vi kan bli bedt om å forlate den når som helst. Vi må ha innstillingen at vårt virkelige hjem er det Indre Selv. På samme måte som at vi lykkelig sjekker ut av et hotell, bør vi ha samme innstilling når vi må sjekke ut av kroppen.” – Amma

Om Amma

Amma er en verdenskjent spirituell leder og humanitær-arbeider. Hun har inspirert millioner av mennesker gjennom sin åndelige visdom, grenseløse kjærlighet og sterke darshan (moderlige klem).

 

Amma (som betyr Mor på indisk) er kjent for den grenseløse kjærligheten og moderlige omtanken hun gir til alle jordens skapninger. Med spirituell visdom, generøsitet og endeløs tålmodighet tar Amma imot alle som kommer til henne med en moderlig klem. Ingen blir avvist av Amma – i hennes armer er alle velkommen.

Da Dr. Jane Goddall overrakte Amma Ghandi-King-prisen for Ikke-vold i Geneve i 2002, sa hun “Jeg tror at Amma står foran oss som en manifestasjon av Guds kjærlighet.”

Amma opplever en konstant, dyp fred, og som gjør at hun ser alle som en del av seg selv.  Hun føler at alle er som hennes egne kjære barn, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Amma er har gitt hele livet sitt til å tjene og trøste dem som lider, enten det er av sult, fattigdom, sorg eller indre uro. Budskapet Amma gir til verden er at for å oppleve indre og ytre fred må vi elske og ta vare på hverandre. Vi må forsøke å sette andres glede før vår egen, og tenke på hva vi kan gjøre for de rundt oss istedenfor å tenke på oss selv. Hun er et levende eksempel på at det er mulig å leve for å gi andre glede og trøst. Gjennom handlinger og ord har hun inspirert millioner av mennesker til å engasjere seg i humanitære prosjekter rundt hele verden.

Hun har vært invitert til å holde taler for FN ved ulike anledninger. I talene har hun tatt for seg problemene vi opplever rundt likestilling, miljøvern, terrorisme, krig og uro. Ammas humanitære organisasjon, Embracing the World, er anerkjent som en offisiell samarbeidspartner av FN.

Amma er oppvokst i en hinduistisk tradisjon, og refererer ofte til de hinduistiske skriftene, kalt Vedanta. Men når hun blir spurt hvilken religion hun tilhører, så svarer hun: “Religionen min er kjærlighet”. Hun oppfordrer alle til å beholde sitt religiøse ståsted, og gå dypere i troen sin derfra. Amma gir råd til folk ut ifra hvilken religionen eller livs-retning de tilhører, og sier at det finnes bare en Gud, eller Høyeste Bevissthet. Vi kan kalle denne bevisstheten ved ulike navn, men i essensen er det den samme. Hun illustrerer det med følgende eksempel: elektrisitet manifesterer seg i kjøleskapet som kulde, i varmeovnen som varme, og i lyspæren som lys. En TV har ikke samme egenskaper som en lyspære, og vise versa. Selv om det er ytre forskjeller mellom apparatene, er elektrisiteten som driver dem den samme. På lik måte er den iboende bevisstheten i alt den samme uansett ytre forskjeller. Derfor oppfordrer hun folk til å ha tro på det som faller mest naturlig for dem, som Fred, Gud, kjærlighet eller sin egen indre styrke.

Hun anerkjenner religiøse skrifters betydning, men sier at handling er viktigere enn ord. Gjennom sitt eget liv praktiserer budskapet sitt, og det har vært en kilde til inspirasjon for millioner av mennesker. Hun sier at gjennom å ta enhver sjanse vi får til å gjøre godt for andre, finner vi vår egen lykke. Det fordi den virkelige gaven er ikke å motta, men å gi. Hvis vi klarer å realisere dette budskapet, mener Amma at det mørket som ligger over verden vil forsvinne – og gledens lys vil skinne i dets sted.

Amma viser dette med gleden hun får av å hjelpe andre. Hun tilbringer all sin tid på andre, og har ikke ferier eller fridager. Hun bruker tiden sin på å gi darshan, lede meditasjoner, drive sykehus og skoler som hun har etablert, avholde møter med nasjonale ledere også videre. De siste 50 årene har hun omfavnet folk nesten hver eneste dag, og på den måten vist sin betingelsesløse kjærlighet for menneskeheten. Hun har gitt klemmer til mer enn 35 millioner mennesker.

Da Amma en gang ble spurt hvorfor hun klemmer alle som kommer til henne, svarte hun: “Hvis du spør en elv hvorfor den strømmer, hva kan den svare?”

 

Amma ble en gang spurt av en journalist om hvordan det var mulig for henne å omfavne hvert eneste menneske med kjærlighet, selv når mange av møtene kan være ubehagelige. Amma svarte: “Når en bie flyr rundt i en blomsterhage, er den ikke interessert i det som er mellom blomstene eller selve blomstene. Den har kun fokus på honningen som er i blomstens indre. På samme måte ser Amma bare det Høyeste Selv i hvert eneste menneske.“

Ammas barndom

Mata Amritanandamayi Devi ble født den 27. september 1953 i en liten fiskerlandsbyen i Kerala. Hun kom til verden uten en lyd, bare med et strålende smil. I dag er hun kjent som “Amma” – moren som gir endeløs omsorg og kjærlighet til alle som kommer til henne. Fortsatt, 63 år senere, med det samme strålende smilet.

Amma fikk navnet Sudhamani av foreldrene sine. Sudhamanis barndom og ungdom var preget av en dyp omsorg og omtanke for dyr og mennesker, og en dyp kjærlighet for Gud, eller det Høyeste Selv. Det kom til uttrykk gjennom spontan sang, latter, dans og dyp meditasjon.  Allerede fra hun var 5 år gammel begynte hun å komponere dikt og sanger til av hengivelse til Gud.  Sangene, og hele hennes tilværelse, var preget av en dyp åndelig erkjennelse.

Helt fra Sudhamanis tidligste barndom  viste hun stor kjærlighet og omtanke for sine medmennesker. Selv om hun bare var et barn, gjorde Sudhamani alt hun kunne for å lindre sorgen og smerten til de eldre i landsbygda.  Hun vasket klærne deres, badet dem og brakte dem mat og klær hjemmefra. Foreldrene hennes mislikte dette sterkt – spesielt det siste.  Selv om det medførte fysisk avstraffelse fra foreldrene, fortsatte Sudhamani å vise uselviskhet og omsorg på denne måten. Hun uttalte senere en gang: “Fra Amma flyter det en ustanselig strøm av kjærlighet til alt og alle i denne verden”.

Selv om Amma ble utstøtt fra familien og samfunnet på grunn av barmhjertigheten sin, ga hun aldri opp sitt livs ønske om å vise kjærlighet til alle. Med tiden ble folk mer åpne for å motta kjærligheten hennes. Når det skjedde, begynte flere og flere å reise til den lille landsbygda for å treffe henne. Etterhvert var det noen som slo seg ned i hus og hytter rundt familiens eiendom, og flere av disse er senior munker på ashramet i dag. Antallet besøkende økte stadig, og etterhvert bestemte Amma at de skulle bygge ashramets første tempel – dedikert til gudinnen Kali. Det var starten på ashramet, og siden den gang har det vokst til å være en liten landsby.

I dag er det flere millioner mennesker som reiser Amritapuri hvert år for å treffe Amma, både fra østen og vesten. Amma tar imot alle som kommer til henne – og vil fortsette å gjøre det så lenge hun kan.

“Så lenge det er nok styrke i disse armene, vil Amma fortsette å omfavne og tørke tårene til alle som kommer til henne – helt til kroppens siste dag. Det er Ammas ønske”. – Amma

Aktiviteter i Norge

NYHETSBREV

Vi utgir månedlig nyhetsbrev med invitasjon til ulike aktiviteter i Norge, og informasjon om Ammas aktiviteter i verden. Ønsker du å motta nyhetsbrevet, kan du melde deg på ved å sende en mail til postmaster@amma.no.

Vi kan også følges via Facebook.

AKTIVITETER I OSLO

Satsang (Meditasjons- og felleskapskveld) den 4. mai.

Ca. 1 gang i måneden arrangerer vi en satsang.  Programmet består av en kort film med Amma, meditativ sang (bhajans), guidet meditasjon og opplesning av Ammas budskap, etterfulgt av sosialt samvær. Det kreves ingen forkunnskaper eller tilknytning til Amma for å delta. Alle er hjertelig velkommen.

Satsangen begynner kl 1830. For dem som ønsker å komme på et hyggelig felles, vegetarisk måltid i forveien så starter det kl 18. Dette er gratis, så vel som det øvrige programmet – med mulighet å gi donasjon som går til Ammas humanitære arbeid for dem som ønsker.  Det er fint om dem som ønsker å delta kan gi beskjed til Niels Gerhard Johansen på 95 27 52 21 eller med  email til postmaster@amma.no

Adresse: Ullensakergata 4 på Kampen (v/ Tøyen T). Ta buss nr 60 til Brinken eller gå fra Tøyen t-tane (7 min).

BESØK FRA INDIA

Den 29. juni 2017 kommer Bramachari Shubamrita Chaitanya til Oslo. Han er en av Ammas nærmeste medarbeidere, med dypt innsikt i det spirituelle liv.  Han skal holde et foredrag om spirituelle lærdommer, lede i meditasjon og sang og dele Ammas budskap. Arrangementet er åpent for alle (fri entre) og holdes på sagene samfunnshus. Mer info kommer.

Shubamrita

Meditasjonskurs i Ammas IAM-meditasjonsteknikk

24.og 25.august 2013 holdt vi vårt første meditasjonskurs i Norge. Vi gjentar gjerne suksessen når det er minst 4 personer som melder sin interesse. Undervisningen er gratis. Les mer om meditasjonen her: http://www.iam-meditation.org/amma.htm

 

 

Møte Amma

Amma er en av de mest tilgjengelige spirituelle lærerene i verden. Hennes livs mål er å nå så mange mennesker som mulig med den uendelige kjærligheten hun har i seg. Gjennom hennes darshan (moderlige klem) spirer Ammas kraftige kjærlighet i våre egne hjerter. De fleste reiser hjem fra et møte med Amma med en følelse av ro, kjærlighet, og tillit til livets vei – som er en stor følelse av glede.

Amma kommer til Europa nå i høst. Faktisk kommer hun så nært oss som Danmark. Programmene er gratis og åpne for alle. Her er dato og sted:

Oktober 9 -11: Granollers (Barcelona), Spania

Oktober 13-14: Dublin, Irland

Oktober 16-17: Houten, Nederland

Oktober 19-21: Winterthur, Sveits

Oktober 23-24: København, Danmark

Oktober 26-28: Chalon en Champagne, Frankrike

Oktober 30-31: Munich, Tyskland

November 2-3: M.A.Center, Brombachtal, Tyskland

November 5-7: Toulon, Frankrike

November 10-12: Milano, Italia

November 14(kvelden)-16: London, Stor Britannia

Les mer om de enkelte programmene her https://amma.org/meeting-amma/europe

Det blir satt opp busser fra Norge for de som vil dra i samlet flokk!

Meld dere på her: ammanorway@gmail.com

De som vil ta bussen på egen hånd får 15% rabatt hos nettbuss fra både Sverige og Norge til Danmark med koden: “Ammaokt” ved billettbestilling.

Ta kontakt ved spørsmål eller hjelp med reise arr. :
ammanorway@gmail.com eller tlf. +4792620008

På programmene holder hun innlegg om spirituelle prinsipper, synger bhajans og leder felles meditasjon. Deretter klemmer hun alle kom har kommet. Hun snakker med en letthet, som likevel inneholder dyp visdom, og som hjelper oss å forstå situasjonene vi møter uten å miste den indre roen. Når vi først han kunnskapen om hvordan vi kan håndtere livet med fred, er det mulig å se det positive budskapet selv bak de vanskeligste tidene, uten å bryte sammen.

Der finnes flere muligheter for å møte Amma. Det er mulig å reise til ashramet i India eller å møte henne i vesten. Det holdes meditasjonskvelder hver mnd i Oslo der alle er velkommen til å tilbringe tid med Ammas følgere her i Norge.

 

Amritapuri

Amritapuri er Ammas hovedashram i vakre Sør-India. Ashramet ligger mellom havet på den ene siden, og store elver på den andre. Det er milevis av kokospalmer, så langt øyet kan se. Med fredelige soloppganger og bhajans (meditativ sang) ved solnedgangen er ashramet det perfekte sted for meditasjon og indre søken.

Amma gir guidede meditasjoner på mandager og fredager til solnedgangen. Mange av ashramets besøkende sier at disse stundene er noen av deres mest kjære minner med Amma. Etter meditasjonen får man anledning til å stille Amma et spørsmål om spiritualitet eller andre emner, som Amma gir innsiktsfulle svar på. Uansett hva spørsmålet er, gir svarene hennes en lærdom for alle og enhver. På tirsdager serverer hun mat til alle, gjerne over 3000 stk, etter en guidet meditasjon. Det er først når alle har fått mat, at Amma og resten begynner å spise. På alle andre dager (onsdag, torsdag, lørdag og søndag) gir Amma darshan hele dagen. I ashramet får man også anledning til å lære Ammas meditasjonsteknikk, kalt IAM.

Ammas opphold på ashramet varierer ut ifra turneene hennes rundt i verden. Hun er som oftest i ashramet om julen og på slutten av sommeren. Se her for nærmere datoer.

Ashramets nærmeste flyplasser er Cochin (3 timer med taxi) og Trivandrum (4 timer med taxi). Valutakursene varierer, men prisene for opphold er ca 35 kr pr natt inkludert alle måltidene samt IAM meditasjon, alle guidede meditasjoner, bhajans ol. med Amma. Her kan man booke rom og taxi.

Amma reiser på turnee rundt India hver år, ofte fra januar til april. Det er mulig å reise rundt med turnee-gruppen. Les mer om dato og steder her.

Ammas turneer

Amma tilbringer 8 måneder av året på reise rundt om i verden for å treffe menneskene som ikke kan komme til ashramet i India.

“Som en forfriskende bris som reiser rundt verden, kommer Amma hvert år til landene og landsbyene til barna sine.” – Amma

Amma reiser til blant annet Europa, USA, Sør-Amerika, Australia, Malaysia, Afrika, Japan, Canada og flere land hvert år. Der holder hun programmer som er åpne for alle, med fri entre. Under programmene leder Amma deltakerne i meditasjon og meditativ sang, holder en spirtuell tale og gir darshan til alle. Ofte er det overnattingsmuligheter i samme lokale som Ammas program, og det er alltid vegetarisk mat tilgjengelig. Hvis man ønsker det, er det mulig å reise rundt med Ammas turnee-gruppe også.

Her er mer info om Ammas turneer, og se øvrige informasjon på toppen av siden.

 

Nyheter

Ammas Europatour 2018

Amma kommer til Europa igjen i høst. Her er dato og sted for Ammas programmer, som er gratis og åpne for alle som vil komme. Oktober 9 -11: Granollers (Barcelona), Spania Oktober 13-14: Dublin, Irland Oktober 16-17: Houten, Nederland Oktober 19-21: Winterthur, Sveits Oktober 23-24: København, Danmark Oktober 26-28: Chalon en Champagne, Frankrike Oktober 30-31: …