Kontakt og informasjon

Ønsker du mer informasjon? Har spørsmål?

Om f.eks. neste:

Yoga & Meditasjons retreat/Aktiviteter/Seva muligheter/Satsang

Vedr. Satsang, så holder Amma selv, online satsang fra Amritapuri hver dag. Si ifra om du ønsker å registrere deg for daglige satsanger, så får du link og fremgangs måte via epost.

Vi hører gjerne fra deg på:

Epost:      ammanorway@gmail.com

Org.nr.:     922416966.

For mer om Amma og hennes humanitære arbeide verden rundt:

https://amma.org/

For de som ønsker å donere til Ammas humanitære prosjekter:

https://amma.org/donate/

“Du trenger ikke ha en høy stilling eller være velstående for å hjelpe dem som lider. Et kjærlig ord, et omsorgsfullt blikk, en hjelpende hånd – det er nok til å hjelpe andre.”

Amma om festivalen Shivaratri “Uansett hvor turbulent situasjonen er, forblir Shiva sitt sinn fredfylt og rolig. Selv om sinnet er rolig, er hjertet alltid varmt med omsorg for verden. Det vi trenger er et nedkjølt sinn og et varmt hjerte. Likevel ser vi det stikk motsatte i verden i dag; de fleste har opphetede sinn og kalde hjerter. Sinnet deres brenner med tanker om verden, mens hjertet deres ligger under en frost av egoisme. Når tankene er fredfylte, har vi styrken til å møte selv de mest utfordrende situasjonene med indre ro. Da kan vi snu om enhver hendelse til vår fordel.”

“Omsorg er språket som de blinde kan se og de døve kan høre. Å gi en hjelpende hånd til en lidende sjel, å gi mat til en som sulter, å gi den triste og nedslåtte et kjærlig blikk – det er språket til kjærligheten.”

“Ikke tro at meditasjon bare er å sitte med øynene lukket. Et smilende fjes, et snilt ord, et kjærlig blikk – alt dette er meditasjon. Gjennom å meditere bør hjertene våre bli fylt av kjærlighet – bare i et slikt hjerte kan Gud skinne! Vi bør lære oss å føle andres sorg som vår egen.”

“Vi må ikke glemme at for å virkelig være stolte over landet vårt, må til og med de som er på samfunnets laveste rang kunne leve et verdig liv. Vi må være villige til å jobbe slik at det blir en realitet. Det finnes ingen religion eller livssyn som er mer verdig enn å gi trøst og selskap til den som er ensom, gi oppmuntring til den som har gitt opp, og gi en hjelpende hånd til dem i nød.”

“Gud er det usynlige som gjør alt til ett, som er fri fra grenser og separasjon. Moder Jord, atmosfæren, fuglene, dyrene, plantene, og trærne – ethvert atom i dem er overfylt av Guddommelig Kraft. Gud er i alt som lever og ikke lever. Når vi forstår denne sannheten fullstendig, kommer vi til å elske oss selv og alle rundt oss.”

“Kjærligheten får oss til å glemme alt annet. Vår uskyldige, rene kjærlighet er den største gaven vi kan gi til Gud.”

“Livssituasjonen vår kommer alltid til å forandres. Forandring er naturens uforanderlige lov. Gjennom hvilke tanker og innstillinger vi har, er det er vi som bestemmer om erfaringene skal være søte eller bitre. Hvis vi ikke klarer å kontrollere sinnet, vil sorgen fortsette å jage oss. Det er først når vi har kontroll over sinnet, at ingen problemer eller tragedier kan bryte oss ned eller paralysere oss.”

“Det vanlige uttrykket er “Jeg elsker deg”. Istedenfor å si “Jeg elsker deg” bør vi si “Jeg er kjærlighet – jeg er ren kjærlighet i en kropp”. Fjern “jeg” og “deg”, så oppdager du at det finnes bare kjærlighet. Det er som om “jeg” og “deg” er et fengsel for kjærligheten. Fjern dem, for de er ikke ekte; det er vegger vi har konstruert men som ikke eksisterer. Avstanden mellom “jeg” og “deg” er egoet. Når egoet fjernes, forsvinner avstanden slik at “jeg” og “deg” også forsvinner. De smelter sammen til å bli en – til å bli kjærlighet. Du gir “jeg” og “deg” en virkelighet. Fjern støtten du gir dem, så forsvinner de. Da oppdaget du at det ikke er slik at “jeg elsker deg”, men at “jeg er den altomfattende kjærligheten.”

“Folk flest har bare ett mantra “meg… meg… meg…”. Når folk utøver handlinger kun med fokus på sluttresultatet, vil de ikke nøle med å gjøre hva som helst for å få det de vil – selv om det innebærer å begå kriminelle handlinger. Med et slikt selv-tjenende perspektiv ser man alle som fiender. I kaoset av blind konkurranse for å ha kontrollen, blir menneskers handlinger uærlige og ufullstendige. Kun når lykke og omtanke for andre blir en del av alt vi gjør, blir handlingene våre fullstendige. Vi bør være klar over at det er et vakkert samspill mellom alle skapningene i universet.”

“Dømmekraft er bryteren som skrur på kunnskapens lys. De som har god dømmekraft forstår lærdommen bak både gode og vonde opplevelser i livet. De aksepterer alt livet bringer med et smil.”

“Det er mer enn to millioner mennesker under fattigdomsgrensen. Over hundre millioner mennesker er analfabeter. Vi har et ansvar ovenfor hver og en av dem. Vi må gi dem mat. Vi må tilby dem lyset av kunnskap. Dette er plikten vår. I essensen er vi alle en – alle barn fra den samme Mor.”

“For tidligere generasjoner var natur-og miljøvern en fundamental del av livsstilen, tilbedelsen og skikkene deres. Respekt og omtanke for skapelsen og alle dens skapninger var en naturlig del av livet deres. Det var iboende i dem å ikke ha mer fra naturen enn det de hadde behov for, uten å ødelegge eller utnytte henne.”

“En datamaskin består av to deler – hardware og software. Grovt sagt kaller vi de ytre delene av datamaskinen for hardware, og den den delen vi ikke kan se, dens indre, kalles software. Disse to er egentlig ikke ulike, fordi de ytre delene av datamaskinen kan ikke fungere uten de indre, og de indre kan ikke fungere uten de ytre. Slik er det også med den ytre verden av navn og form, og dens indre usynlige bevissthet. Den synlige verden rundt oss er som den ytre delen av datamaskinen. Den usynlige bevisstheten som kobler alt i den synlige verden sammen, som gjør at alt fungerer perfekt på samme måte som de indre delene av et enormt datanettverk, kalles Gud eller Bevisstheten. Vi må huske denne kraften i hver eneste handling vi utfører.”

“Den første følelsen av kjærlighet kommer fra vårt indre. Slik som når vi slipper en sten i et stille vann, dannes det en ring rundt selve stenen. Gradvis utvider ringene seg helt til de når vannkanten. På samme måte starter kjærligheten innenfra. Hvis vi kan gjøre den iboende kjærligheten vår ren, vil den gradvis utvide seg til å omfatte hele verden”.

“Ved å hjelpe andre faller egoismen i deg bort. Og uten å merke det, så finner du din egen lykke.”

“Å bygge din indre forbindelse med Gud, eller det Indre Selv, er det viktigste i livet.”