Humanitært arbeid

Ammas humanitære arbeid – En omfavnelse av verden

“Jeg har alltid ønsket å forstå årsaken til menneskets lidelser. Jeg har tenkt at hvis sorg er en realitet, så må det finnes en årsak og en løsning. Jeg vet at min største oppgave er å trøste dem som lider – å personlig tørke tårene deres med kjærlighet, omsorg og forståelse.” – Amma

Amma presiserer ofte at alle har evnen til å gjøre en forskjell i andres liv. Vi trenger ikke være velstående for å hjelpe andre – enten vi er rik eller fattig, har alle evnen i seg til å forandre verden. Hun sier at det er de godhjertede handlingene vi gjør for hverandre som er nøkkelen til fred – både indre fred, fred i samfunnet og fred på tvers av religion, land, og kultur.

Organisasjonen Embracing the World ble født da Amma tok over et nedslitt barnehjem i India for over 25 år siden. I dag er organisasjonen et globalt nettverk av regionalt baserte organisasjoner i mer enn 40 land, under paraplyorganisasjonen Embracing the World. Indias president Dr. APJ Abdul Kalam donerte de første 10 mnd av lønnen sin til organisasjonen når han trådte i stillingen. I dag er Embracing the World offisiell spesialrådgiver for FN. Se den inspirerende dokumentaren om Amma som omfavner verden:

Målet med organisasjonen er å lette smerten og byrden til verdens fattige befolkning ved å tilfredsstille deres fem basis behov – mat, husly, medisinsk hjelp, utdannelse, og arbeid. Organisasjonen gir omfattende nødhjelp i krisesituasjoner, og forsker på bruk av naturlige ressurser og miljøvennlig drift av samfunnet.

“Vår plikt til Gud er å føle omsorg for de fattige og lidende i verden. Med sitt eget liv som eksempel, gir Amma inspirasjon til millioner av mennesker rundt verden til å vise grenseløs kjærlighet og omtanke for alle av verdens vesener.” – Amma

I dag har tusenvis mennesker blitt inspirert til å dele sine ressurser, tid og krefter til å hjelpe Ammas visjon i å bli virkelighet; en visjon om å få oppleve en dag på jorden hvor alle er mette og trygge, har husly og får motta nødvendig legebehandling. Med Amma som forbilde, drives organisasjonen fullstendig på frivillig basis. Amma forsikrer at ikke engang de på administrativt nivå mottar betaling, slik at alle donasjoner går direkte til å hjelpe de som trenger det mest.

Embracing the World:

ETW: The Movie

 

“Amma er virkelig en enorm kilde til kjærlighet, medlidenhet og energi. Jeg er overbevist om at hvis vi alle hadde hatt bare ett gram av den samme kraften, ville verden vært fylt av fred. Den store inspirasjonen hun har gitt meg skal jeg bruke til å hjelpe andre.” – Dr. Rajendra K. Pachauri, Nobelfredsprisvinner 2007.

“Amma har gjort mer for menneskeheten enn de fleste regjeringer har gjort for sine egne borgere.” – Prof. Muhammad Yunus, Nobelfredsprisvinner 2006.

Embracing the World the Movie er en inspirerende dokumentar om Ammas hjelpearbeid og nødhjelp.

Her er en oversikt over noen få felter av av organisasjonens omfattende arbeid:

KATASTROFEHJELP

Organisasjonen har et beredskapsteam som på kort varsel rykker ut med legeteam og nødvendigheter til katastrofeområder. Jordskjelvet i Gujarat i 2001, Tsunamien i 2004, Orkanen “Katrina” i 2005, jordskjelvet på Haiti i 2010, flommen i Uttarakhand i 2013, tyfonen “Hayan” på Filipinene i 2013 er noen av katastrofene hvor Amma har gitt betydelig hjelp – både akutt og med etterfølgende gjenoppbyggingsarbeid. Siden 2004 har Amma donert 60 millioner dollars i katastrofehjelp.

HUSBYGGING

Organisasjonen bygger hjem for Asias hjemløse. Det gjøres både i fattige byer og landsbygder, og i området som rammes av naturkatastrofer som tsunamien i 2005.

BARNEHJEM

Ammas barnehjem gir barna et fullverdig liv med kjærlighet, omsorg og utdanning. Organisasjonens første prosjekt, barnehjemmet i Paripally med 500 barn, gir barna en fremragende utdanning med fokus både på det akademiske og spirituelle. Skolen er ofte vinneren av nasjonale prøver i musikk, sanskrit og sport. Mange av barna går videre til høyere utdanning.

AIMS-SYKEHUSET

AIMS, i Kerala, er et ledende og høyteknologisk sykehus som tilbyr gratis behandling til de som aldri ville ha hatt råd til medisinsk behandling uten organisasjonens hjelp. Over 2,6 millioner mennesker har fått gratis behandling der siden 1998.

ENKEPENSJON

Via prosjektet “Amrita Nidhi” gir Amma pensjon til ulønnede enker og funksjonshemmede. På denne måten har over 70.000 mennesker fått sårt trengt trygghet i den livslange pensjonen.

Ellers har organisasjonen gitt stipend til tusenvis av fattige barn, og måltider til over 10 millioner mennesker i India. De gir gratis juridisk bistand, skolegang og utdanning, opplæring i økologisk jordbruk og språkskoler. Over 100.000 kvinner har fått hjelp til å starte egne bedrifter som ledd i Ammas arbeid for kvinners likestilling.

Organisasjonens miljøarbeid kalles “Greenfriends”. Initiativets mål er å bringe oppmerksomhet rundt miljøproblemene vi møter i dag, og hvordan hver og en av oss kan være en del av løsningen. Amma oppfordrer alle til å gjøre det de kan for å hjelpe naturen å finne tilbake den tapte balansen og harmonien. Ett av organisasjonens mange tiltak har vært å plante over 1 million trær verden rundt.

Les mer her om tiltakene Greenfriends gjør for miljøet, og for å få tips til hva vi selv kan gjøre for å ta del i arbeidet for Naturen.

 

Donasjoner

Donasjoner kan gis direkte til Embracing the World via denne linken.

Frivillig arbeid

Er du interessert i å bidra med frivillig arbeid, kan du ta kontakt på ammanorway@gmail.com